مراقبتهای درمان متحرک

مقدمه:

آشنایی با دستگاه های متحرک:

نحوه خارج کردن:

مشکلات اولیه:

مراقبت:

رژیم غذایی:

بهداشت:

نیروی دستگاه متحرک:

ورزش:

لطفا سوال یا نظرتان را در این قسمت وارد کنید و منتظر پاسخ ما باشید. با تشکر

یک دیدگاه