مراقبتهای درمان ثابت

مقدمه:

آشنایی با دستگاه ثابت:

نکات ضروری:

درد و دستگاه ثابت:

رژیم غذایی:

وسایل خارج دهانی:

بهداشت:

کش های دهانی:

ورزش:

لطفا سوال یا نظرتان را در این قسمت وارد کنید و منتظر پاسخ ما باشید. با تشکر

یک دیدگاه